Změna k lepšímu? Jde to…

Neumíte si představit, že by se dal člověk a jeho myšlení jakýmkoliv způsobem změnit a ovlivnit? Často se říká, že chování a jednání člověka nelze ovlivnit a změnit k pozitivním výsledkům. Opak je však pravdou. Američtí vědci díky svým převratným studiím, které zpracovali na základě dlouholetých výzkumů, zjistili, že člověk může sám svoje chování a jednání ovlivnit tak, aby se změnil k lepšímu.

V čem všem se můžeme změnit?

Na základě studie bylo zjištěno, že člověk na sobě může změnit celou řadu faktorů. Některé ovlivňují jen jeho vlastní zdravotní stav a život (přejídání se a neustálé přibírání na váze, nízká péče o sebe sama), jiné naopak působí nejen na onoho jedince, ale také na jeho širší okolí (v tomto případě můžeme zmínit užívání návykových látek, ať už se jedná o alkohol, opiáty či kouření).

Změny jsou často velice náročné. Je jedno jaký problém člověk má, vždy je důležité, aby se sám v sobě svým démonům postavil a vyběhl s nimi. Nikdo jiný to za něj udělat nemůže. Každý jsme sami sebe a svého zdraví pánem, a proto si každý z nás může, ale zároveň i musí o svém zdraví rozhodovat sám a musí o něj zároveň i sám pečovat. Jen takový je správný postup.

Jak je toho možné docílit?

Každý z nás má v sobě zakódované určité vzorce chování, s nimiž se dá velice dobře pracovat. Nicméně pochopitelně je důležitá volní složka našeho jednání, my sami musíme chtít a my sami musíme mít pevnou vůli, abychom došli ke svým vytyčeným cílům. Vědci ve své studii zjistili, že každý z nás má možnost se díky těmto mechanismům změnit. A je opět jen na naší vůli, zda změna bude trvalá, nebo jen dočasná.

K výsledkům můžeme dojít dvěma způsoby, a to buď sami, nebo s pomocí odborníků. Obě varianty mají svá pro a proti. Když na sobě budete pracovat pouze sami, musíte mít opravdu pevné nervy a trpělivost, protože již samotné odhodlání ke změnám, stojí mnoho sil.

Bez odhodlání byste nedošli téměř nikam, stejně tak můžeme mluvit i o následné trnité a často velice bolestivé cestě k cíli. Pokud se rozhodnete změnit sami sebe pod dohledem odborníka, měli byste zvážit jeho výběr. Cesta změny je náročná a sestává z několika bodů, kterými musíte projít, abyste se opravdu změnili.

Bez postupů z jedné úrovně do druhé to prostě nejde. Bolístkou některých odborníků ale je, že se rádi zabývají pouze několika takovýmito stupni a jen málokdy dojdou se svým klientem opravdu až do cíle. V případě takovéhoto odborníka chybí člověku, který stojí o změnu, dostatečná motivace a tím pádem i jakýsi hnací motor.

Jak tedy správné hubnout?

V první úrovni našich snah bychom si měli správně uvědomit náš problém, pojmenovat ho a vytyčit si cestu, jakou půjdeme k cíli. Tyto body bychom si měli poznamenat na viditelné místo, abychom si mohli následně kontrolovat a odškrtávat, jak se na naší cestě posouváme.

Jak jsme napsali výše, naše cesta bude trnitá a je důležité si tento fakt uvědomit. Rozhodně bychom do změny neměli jít se strachem, ale ani s tím, že nám je cíl ukradený. Chce to zdravou míru ctižádostivosti. Pak se se změnou sebe sama začíná dobře.

V první fázi byste se měli zbavit všech potravin s nízkou výživovou hodnotou a vysokým glykemickým indexem, které nás nezasytí a nedodají potřebnou dávku energie. Dalším krokem by mělo být sestavení pestrého jídelníčku – v tomto případě se bez pomoci odborníka neobejdete. Pak následuje ono bolestné dodržování vytyčených pravidel.

Za každé splnění úkolu může přijít odměna, ale měla by být volena tak, aby nás motivovala. Neměla by mít demotivační funkci. Volte tedy odměnu formou zážitku. Rozhodně se neodměňujte pochoutkami, které jste měli ze svého jídelníčku vynechat. Pokud byste tak učinili, byla by odměna opravdu demotivační, protože byste se dostali do začarovaného kruhu a spadli byste znovu tam, odkud jste se snažili dostat.

Mějte toto neustále na paměti. Zároveň si pamatujte, že když svůj problém vyřešíte, měli byste se stále udržovat, rozhodně byste neměli po dosažení cíle opět spadnout tam, odkud jste se pracně dlouhou dobu dostávali.